Η εργαλειοθήκη SENIMA είναι τώρα διαθέσιμη σε 5 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ουγγρικά, Πολωνικά και Ιταλικά.

The SENIMA Toolkit is available now in 5 languages: English, Greek, Hungarian, Polish and Italian.

Έχετε παρακολουθήσει το μάθημα SENIMA για την κοινωνική επιχειρηματικότητα; Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας και να αποκτήσετε το πιστοποιητικό SENIMA. Η εξέταση αποτελείται …

Having studied the SENIMA course on social entrepreneurship? Don’t forget to test your knowledge and get the SENIMA certificate.

Μια διήμερη διακρατική συνάντηση για το έργο TWIN 4.0 πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Αυγούστου στην όμορφη κυπριακή πόλη της Λάρνακας.

A two-day transnational project meeting for the TWIN 4.0 project was held on August 1st and 2nd in the lovely Cypriot city of Larnaca.

Μια σημαντική συνάντηση εργασίας των έξι εταίρων της VELA έλαβε χώρα από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου 2023 στο Alcalá de Henares της Ισπανίας.

An important work session of the six VELA partners took place from 3 to 8 July 2023 in Alcalá de Henares, Spain.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2, Ιούλιος 2023

Από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου έλαβε χώρα η τέταρτη συνάντηση των επτά εταίρων του έργου LandSea στη γοητευτική Σαραγόσα της Ισπανίας.

From 22 to 24 June the fourth meeting of the seven partners of the LandSea project took place in the charming Zaragoza, Spain.