Έργο Erasmus+ 2020-2022 TITAN

Τίτλος:

Transformative training to empower Sustainably Responsible Leadership and Innovation

Αρ. Αναφοράς:

2020-1-UK01-KA204-079163

Διαδικτυακή Παρουσία:

Μετασχηματιστική εκπαίδευση για την ενίσχυση της Αειφόρου Υπεύθυνης Ηγεσίας και της Καινοτομίας

Το έργο TITAN συμβάλλει στον στόχο της ΕΕ να ηγηθεί της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030 υποστηρίζοντας άτομα και ΜΜΕ στην απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων Βιώσιμης Ηγεσίας και Καινοτομίας που θα εφαρμοστούν σε εργασιακό πλαίσιο, για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης διατηρώντας παράλληλα την αξία τους. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στις ΜΜΕ, δεδομένου ότι «αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας» και αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη (EC).

Στόχοι:

1. να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα καινοτόμο πλέγμα ικανότητας και εκπαιδευτικό υλικό για τη βιώσιμη ηγεσία και καινοτομία που επικεντρώνεται στη διαχείριση και την ηγεσία αναδυόμενα και συμπληρωματικά θέματα όπως συναισθηματική και πνευματική νοημοσύνη, υπεύθυνη καινοτομία (RI), καινοτομία στο χώρο εργασίας, ηθική, βιωσιμότητα περιβάλλοντος, διαχείριση διαπολιτισμικών ομάδων και συνεργασία και άλλα.

2. να αναπτύξει και να εφαρμόσει δύο συμπληρωματικά εργαλεία αξιολόγησης ηγεσίας και καινοτομίας.

3. να αναπτύξει εναν οδηγό βίντεο με χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των εργαζομένων
απόκτηση βιώσιμων υπεύθυνων δεξιοτήτων ηγεσίας και καινοτομίας, σε όλα τα επίπεδα.

Αποτελέσματα

  • TITAN Αναλυτικό πρόγραμμα βιώσιμης ηγεσίας και καινοτομίας
  • TITAN Υλικό e-learning βιώσιμης υπευθυνότητας και καινοτομίας 
  • TITAN Κιτ εργαλείων αξιολόγησης για βιώσιμη ηγεσία και καινοτομία
  • TITAN Εκπαιδευτικός οδηγός-βίντεο για τη Βιώσιμη Υπεύθυνη Ηγεσία και Καινοτομία 

Σε ποιούς απευθύνεται: Εργαζόμενοι σε επίπεδο εκτελεστικών και διευθυντικών στελεχών και εγγενείς ηγέτες μέσα σε μια ΜΜΕ, ειδικευμένοι ενήλικες που θέλουν να αναβαθμιστούν στον τομέα Βιώσιμης Υπεύθυνης Ηγεσίας και Καινοτομίας και άνεργους ειδικευμένους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν μια πορεία επαναπροσδιορισμού.

Το έργο θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία και Ελλάδα.

  • Επικεφαλής Εταίρος: Small Firms Enterprise Development Initiative Limited (UK)
  • Εταίρος – Ε1 : INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (PT) 
  • Εταίρος – Ε2 : PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (CY) 
  • Εταίρος – Ε3 : VUC Storstrøm (DK) 
  • Εταίρος – Ε4 : Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr (FIN) 
  • Εταίρος – Ε5 : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (GR)