Έργο Erasmus+ 2020-2022 REFRAME

Τίτλος:

CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs

Αρ. Αναφοράς:

2020-1-EL01-KA202-078870

Διαδικτυακή Παρουσία:

Στρατηγικό Πλαίσιο Εφαρμογής Κυκλικής Οικονομίας για ΜΜΕ

Το έργο REFRAME θα δημιουργήσει ένα Πλαίσιο Μετάβασης Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ) ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών και της βιοτεχνίας, για να τους βοηθήσει να γίνουν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον. Θα παρέχει στους εργαζόμενους (νυν και μελλοντικούς) των κατασκευαστικών και μεταποιητικών ΜΜΕ στην ΕΕ πρακτικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην επιχείρησή τους.

Στόχος:

Θα δημιουργηθεί μια «ευρεία, αναπτυσσόμενη και ενεργή» διαδικτυακή κοινότητα REFRAME, με κύριο στόχο την ενημερωμένη διορατικότητα στην κυκλική οικονομία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων και την επιτυχή υλοποίηση ενός CE μετάβαση για όλες τις ΜΜΕ και τις μικτές επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα

  • Εργαλείο Αυτο-αξιολόγησης: Ένα διαδικτυακό, διαδραστικό, φιλικό προς το χρήστη εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που απευθύνεται σε εκπροσώπους και ειδικούς που εργάζονται σε μεταποιητικές, βιοτεχνικές και κατασκευαστικές ΜΜΕ και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία της εταιρείας τους, τις αδυναμίες τους και τους τομείς στους οποίους μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη εστίαση.
  • Μάθημα για Ειδικούς: Διαδικτυακά μαθήματα για την Κυκλική Οικονομία, που ειδικεύονται στις κατασκευαστικές ΜΜΕ και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, προσαρμόσιμες στις ανάγκες κάθε επιχειρηματικού τομέα. Νέες δεξιότητες και ικανότητες ατόμων που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση Κυκλικής Οικονομίας.
  • Πλαίσιο Εφαρμογής: Ένα βήμα-προς-βήμα πλαίσιο για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα τους δείξει πώς να βελτιωθούν μέσω της κατανόησης, της αξιοποίησης και της επένδυσης στην Κυκλική Οικονομία, πώς να διαχειρίζονται τους πόρους πιο αποτελεσματικά και να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται: Ιδιοκτήτες, διευθυντές, προσωπικό κατασκευαστικών & βιοτεχνικών ΜΜΕ με ως 100 υπαλλήλους & μικροεπιχειρήσεις, (μελλοντικούς) υπαλλήλους μεταποιητικών ΜΜΕ (Μη ειδικευμένοι, έμπειροι, ειδικευμένοι), κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαιδευτές/συμβούλους, οργανισμούς κατασκευαστικών ΜΜΕ, φοιτητές πανεπιστημίου / κολεγίου, δήμοι και πόλεις και ειδικούς που υποστηρίζουν εταιρείες με εργασίες Κυκλικής Οικονομίας (εσωτερικά ή εξωτερικά)

Το έργο θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ουγγαρία.

  • Επικεφαλής Εταίρος: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (GR)
  • Partner – P1 : ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ (GR) 
  • Partner – P2 : PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (CY) 
  • Partner – P3 : ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΤΣΑ (BG) 
  • Partner – P4 : INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (PT) 
  • Partner – P5 : ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΣΟΝΓΚΡΑΝΤ (HU)