Κανονισμός Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ημέρα 1η:  Βασικές Αρχές του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

Περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές και σημεία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων για να μπορούν να ανταποκριθούν στο θέμα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Καλυπτονται θέματα όπως Αρχές του κανονισμού, δικαιώματα & υποχρεώσεις, ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO), Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην Προστασία Δεδομένων κ.α.

 

Ημέρα 2η: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Τεχνολογιες Πληροφορικής 

Καλύπτονται ζητήματα του GDPR και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που άπτονται των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Technology & Information Security). Διαχείριση Κινδύνων, Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών & Ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (social media, διαδίκτυο, smart phones, φορητά μέσα αποθήκευσης κλπ), τεχνολογικές δυνατότητες, επιλογή λύσεων, Κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, συντήρηση δεδομένων, Επιχειρησιακή συνέχεια κ.α..

Ημέρες:     2
Από:         11-07-2018
Έως:        12-07-2018
Τιμή:         495,00€

Δυνατότητα συμμετοχής μόνο την 1η ή μόνο τη 2η ημέρα με μόνο 295,00€.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Φυλλάδιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

P: +(357) 7000 32 32

E: info@pcxmanagement.eu

W: www.pcxmanagement.eu