Εργαστήριο Δημιουργικότητας

Η PCX υλοποίησε με επιτυχία το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus + KA1 σε συνεργασία με την IDEC S.A. , η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 5 ημερών ήταν ένα εργαστήριο δημιουργικότητας, το οποίο έδωσε στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να αναδημιουργήσουν και να αναδιοργανώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η PCX, προσφέροντάς τους νέους, σύγχρονους τρόπους παρουσίασης. Η PCX μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσει νέα ελκυστικά μαθήματα, που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της απόδοσης των μαθητών.

Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας με πιο καινοτόμο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, θεωρούμε απαραίτητο για τους πελάτες μας (άτομα, οργανισμούς, εταιρείες και δημόσιους φορείς) να ολοκληρώσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρουμε, έχοντας αποκτήσει νέες τάσεις, ιδέες και τρόπους σκέψης που μπορούν να εφαρμόσουν στη δουλειά τους.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης (συνολικά τρεις (3)) ήταν έμπειροι συντονιστές έργων και εκπαιδευτές.

Μέσω του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες:

Η PCX, ως εταιρεία: