Έργο Erasmus+ 2012-2014 The PROVE project

Τίτλος:

Lifelong Learning Programme

Διαδικτυακή Παρουσία:

Η λέξη PROVE είναι συντομογραφία που προκύπτει από τις λέξεις “PROject – VET – Europe”. Το έργο PROVE διεξήχθη μεταξύ Αυγούστου 2012 και Ιουλίου 2014 σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και από εννέα εταίρους. Η πρωτοβουλία PROVE έχει τη φιλοδοξία να δημιουργήσει μια νοοτροπία ποιότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας σε σχέδια της ΕΕ για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και πέραν αυτού.

prove_project

Μέσω του PROVE, οι Διευθυντές Έργων της ΕΕ διαθέτουν τέσσερα πολύτιμα προϊόντα:

  • έναν Κώδικα Δεοντολογίας,
  • έναν Οδηγό,
  • μια Έρευνα και
  • ένα Πρόγραμμα Σπουδών.

Στόχος ήταν να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ποιότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και πέραν αυτού.

Η εταιρεία μας, PCX Management LTD, αναγνωρίζει τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου PROVE και υπογράφει τον Κώδικα Δεοντολογίας (https://eu-fundraising.eu/en/code-of-ethics/signatories/). Υπογράφοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας, η εταιρεία μας δηλώνει την πρόθεσή της να αναπτύξει και να υλοποιήσει έργα της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας που περιέχει.