Έργο Erasmus+ 2021-2023 SENIMA

Τίτλος:

Social Enterprises Management

Αρ. Αναφοράς:

2021-1-PL01-KA220-VET-000033108

Διαδικτυακή παρουσία:

Το SENIMA θα ενσωματώσει τις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικότητας που οδηγούν σε περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις, περισσότερους επιχειρηματίες και μια καλύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία. Θα οδηγήσει σε μετρήσιμες βελτιώσεις στις επιδόσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αναμένεται να καταστήσει τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες μακροζωίας τους, κάτι που με τη σειρά του θα τους παρείχε μια ευνοϊκότερη ευκαιρία να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Τα αποτελέσματα του έργου SENIMA είναι:

  1. Πρόγραμμα διδασκαλίας SENIMA: Θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τα βασικά μαθησιακά στοιχεία για τα ακόλουθα θέματα και θα αποτελείται από τέσσερις ενότητες
  2. SENIMA e-platform: Θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας ενσωματώνοντας το αναλυτικό πρόγραμμα με εργαλεία και άλλους πόρους για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Η πλατφόρμα Learning θα περιλαμβάνει επίσης εφαρμοσμένες περιπτώσεις σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η διαδικασία μάθησης και κατάρτισης.
  3. SENIMA Toolkit και Εφαρμοσμένη μελέτη περίπτωσης: Μια εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή έγκυρων και προσαρμόσιμων πόρων που μπορούν να επιτρέψουν σε μια ομάδα-στόχο να εξοικειωθεί με ένα ζήτημα και να εντοπίσει προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων. Η εφαρμοσμένη εκμάθηση περιπτώσεων προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις απευθείας από εφαρμοσμένα σενάρια περιπτώσεων. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία ή στα ενδιαφερόμενα μέρη να δοκιμάσουν νέες έννοιες και να αποτελέσουν τη βάση για ενισχυμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
  4. Πιστοποίηση SENIMA: Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αποκτήσουν την “πιστοποίηση SENIMA” μετά από εξέταση των τομέων μάθησης του προγράμματος SEN/IMA Dissemination Plan (SDP): Προώθηση και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου. Η πορεία δράσης θα είναι η συμμετοχή της κοινοπραξίας φορέων όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια και διάφορες επαγγελματικές ενώσεις.

Ομάδες-Στόχος