Έργο Erasmus+ 2022-2024 Power Saving Check goes Citizens

Τίτλος:

Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks

Αρ. Αναφοράς:

2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027

Διαδικτυακή παρουσία:

Έλεγχοι εξοικονόμησης ενέργειας – δωρεάν διαβούλευση σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης γνώσεων και δεξιοτήτων για την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών και τη διόρθωση άμεσων εγκαταστάσεων από εκπαιδευμένους ελεγκτές εξοικονόμησης ενέργειας – βοήθεια επαληθεύσιμη:
– Για την επίτευξη των στόχων προστασίας του κλίματος των χωρών εταίρων και της ΕΕ και
– Να προσφέρει μέσω μιας διπλής κοινωνικής συνιστώσας στήριξη σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και προώθηση της επανένταξης των ανέργων στον κόσμο της εργασίας.
Στο νέο έργο «Power Saving Check Go Citizens», θα θέλαμε να εμπλέξουμε ενεργά τον πληθυσμό και να μεσολαβήσουμε τις απαραίτητες γνώσεις απευθείας στους ανθρώπους (εκτός από την ευκαιρία να προσλάβουμε έναν Ελεγκτή Εξοικονόμησης Ενέργειας). Μόνο έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι των χωρών εταίρων για την προστασία του κλίματος.

Τα αποτελέσματα του έργου Power Saving Checks  Citizens είναι:

  • Εφαρμογή εξοικονόμησης ενέργειας για πολίτες
  • Πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση ως Ελεγκτής εξοικονόμησης ενέργειας – συμπληρωμένο από τα Κεφάλαια «Ψύξη», «Διαχωρισμός αποβλήτων» και «Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης»
  • Εγχειρίδιο εξοικονόμησης ενέργειας – συμπληρωμένο από τα Κεφάλαια «Ψύξη», «Διαχωρισμός απορριμμάτων» και «Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης»
  • Εκπαιδευτικό υλικό και υλικό για το Webinar (Εκπαίδευση των εκπαιδευτών) – συμπληρωμένο από τα Κεφάλαια «Ψύξη», «Διαχωρισμός απορριμμάτων» και «Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης»
  • Διαδικτυακό μάθημα για την Εκπαίδευση των Ελεγκτών εξοικονόμησης ενέργειας – που ολοκληρώθηκε από τα Κεφάλαια «Ψύξη», «Διαχωρισμός απορριμμάτων» και «Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης»

Ομάδες - Στόχοι