Έργο Erasmus+ 2015-2017 CASSANDRA

Τίτλος:

Keep Your Business Going

Διαδικτυακή Παρουσία:

Έργο CASSANDRA

Το πρόγραμμα CASSANDRA είναι ένα διετές πρόγραμμα (2015-2017), το οποίο χρηματοδοτείται ως «Στρατηγική Εταιρική Σχέση» από το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ, για τη βελτίωση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ μέσω της χρήσης τριών νέων εργαλείων. Οι ΜΜΕ να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρείας τους και να έχουν αυξημένη συνειδητοποίηση των πιθανών επιχειρηματικών κινδύνων και απειλών.

Cassandra

Η προσέγγιση CASSANDRA περιλαμβάνει έναν γρήγορο έλεγχο, έναν οδηγό και ένα online μάθημα. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, οι ΜΜΕ θα είναι σε θέση να αναλύουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους ανεξάρτητα και οικονομικά αποδοτικά και να τους ελαχιστοποιούν ή να τους εξουδετερώνουν στο μέλλον μέσω πρακτικών στρατηγικών επίλυσης, καθιστώντας έτσι πιο σταθερές.

Η PCX συμμετείχε στη δοκιμαστική φάση (ως μέρος της ομάδας στόχου του έργου) των τριών εργαλείων με εποικοδομητικά σχόλια και προτάσεις. Βρήκαμε τη συμμετοχή μας πολύ χρήσιμη, διότι είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής μας. Τα τρία προϊόντα παρέχουν λεπτομερείς γνώσεις στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης της συνέχειας των δραστηριοτήτων και της διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Συνιστούμε τη χρήση σε άλλους οργανισμούς και μπορούμε επίσης να παρέχουμε ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και συμβουλευτική για την προσέγγιση CASSANDRA.