Έργο Erasmus+ 2021-2023 St’ART UP

Τίτλος:

Building Pathways for Street-Art TO FOSTER INCLUSIVE RESILIENCE AND ENTERPRISE THROUGH CREATIVITY

Αρ. Αναφοράς:

2020-1-R0001-KA227-12B1572A

Διαδικτυακή Παρουσία:

Χτίζοντας μονοπάτια για τη Τέχνη του Δρόμου

Το έργο St’Art up στοχεύει στη χρήση της τέχνης του δρόμου (street art) ως εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης, καθώς και στην τόνωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τα μέλη της κύριας ομάδας στόχου.

Στόχος:

Θα αναπτυχθεί ένα street-art pathway για νέους ενήλικες ως βασικά μέλη της ομάδας-στόχου. Το μονοπάτι θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, καθώς και τις ιδέες και τους φόβους τους, αποκτώντας νέες δημιουργικές/ψηφιακές δεξιότητες και αυτο-επιχειρηματικές γνώσεις.

Αποτελέσματα

  • Ανάπτυξη και επικύρωση ενός St’Art Up pathway: Οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην παραγωγή ενός πλαισιωμένου μονοπατιού προσαρμόσιμου ως στοχευμένη ενότητα μάθησης για την ομάδα-στόχο, για να υποστηρίξει τους κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες και να τους παρακινήσει να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και την κοινότητά τους. Το μονοπάτι θα επιτρέψει στα μέλη της ομάδας στόχου να είναι ενεργά στην έκφραση των σκέψεων, των ιδεών, των ιστοριών και της ταυτότητάς τους μέσω δραστηριοτήτων street-art.
  • Ψηφιακό εργαλείο St’Art UP: Το έργο St’Art UP θα χαρακτηρίζεται από μια σειρά πολυμεσικών και διαδραστικών εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης νέων ενηλίκων. Τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης πιστεύεται ότι μειώνουν τη χρήση χαρτιού όσο το δυνατόν περισσότερο. Το e-learning μας περιγράφει μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που υποστηρίζονται από τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους διδασκαλίας, εργαλεία επικοινωνίας, διαδικτυακή αξιολόγηση και τεχνολογίες στην τάξη, όπως διαδραστικοί πίνακες Smartboard και Smart TV.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση, απομόνωση και αποκλεισμό, ανεξάρτητα από το φύλο τους, ηλικία 18-35 ετών. Σε ενώσεις/οργανώσεις/δημόσιους φορείς/ πάροχους εκπαίδευσης ενηλίκων που ασχολούνται με την κύρια ομάδα-στόχο (αλλά όχι μόνο, επίσης με ευάλωτες ομάδες όπως μετανάστες, παραβάτες/πρώην δράστες, άτομα με ειδικές ανάγκες και γυναίκες θύματα βίας) και που θα επωφεληθούν από μια διαδικτυακή και δωρεάν μάθηση. Σε Δήμους, σύλλογους που συνεργάζονται με την τέχνη του δρόμου και με νέους ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υπεύθυνοι πολιτικής, υπεύθυνοι για την υγεία και την ευημερία τους, εθελοντικές και φιλανθρωπικές ενώσεις, θρησκευτικοί φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.

Το έργο θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από 6 ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία και Γαλλία.

  • Επικεφαλής Εταίρος: Ecole de la deuxième chance Normandie (FR)
  • Partner – P1 : N.E.T. (NETWORKING EDUCATION AND TRAINING) ASSOCIAZIONE CULTURALE (IT)
  • Partner – P2 : DUNDEE AND ANGUS COLLEGE (UK)
  • Partner – P3 : Stichting art.1 (NL)
  • Partner – P4 : Asociación ACE (Aprende, Coopera y Emprende) (ES) 
  • Partner – P5 : Searchlighter Services Ltd (UK)
  • Partner – P6 : PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS (CY)