Έργο Erasmus+ 2019-2021 SoftAware

Τίτλος:

Creating upskilling pathways, improving accessibility and increasing take-up of adult education

Αρ. Αναφοράς:

2019-1-BG01-KA203-062553

Διαδικτυακή Παρουσία:

SoftAware: Εναρκτήρια συνάντηση, Λεϊρία Πορτογαλία

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ ‘SoftAware: International cooperation in the field of higher education for developing software talents’ (Αριθμός συμφωνίας 2019-1-BG01-KA203-062553πραγματοποιήθηκε στη Λεϊρία της Πορτογαλίας στις 7 – 8 Νοεμβρίου 2019, απο τo Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Λεϊρία . Δώδεκα (12) συμμετέχοντες συμμετείχαν στη συνάντηση από 7 εταίρους και 5 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κύριος στόχος της 1ης Διακρατικής Συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί στους εταίρους το πρόγραμμα SoftAware, οι στόχοι του, τα Πνευματικά Παραδοτέα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου Πνευματικού Παραδοτέου: Bachelor Degree Curriculum in Software Technologies και του δεύτερου Πνευματικού Παραδοτέου: Software Open Online Courses.

Επίσης, παρουσιάστηκαν η μέθοδος διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση της ποιότητας και το σχέδιο βιωσιμότητας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό του έργου από το  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ και τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του έργου. Εκτός από όλα τα παραπάνω, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουν τους οργανισμούς της κοινοπραξίας και τις ομάδες τους.

Η πρώτη συνάντηση δημιούργησε μια μελλοντική επιτυχημένη συνεργασία και αποτέλεσε τη βάση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους 24 μήνες.

Το έργο

Το έργο “SoftAware: International cooperation in the field of higher education for developing software talents” αποσκοπεί στη δημιουργία διακρατικής εταιρικής σχέσης μεταξύ μεγάλων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση των επαγγελματιών πληροφορικής, ερευνητικά κέντρα, εργοδότες, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικούς εταίρους, παρόχους ΕΕΚ και ΜΜΕ για την προώθηση της ανάπτυξης των ταλέντων λογισμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των 2 ετών υλοποίησης του SoftAware, στόχος των εταίρων είναι η δημιουργία σταθερών δικτύων φορέων αναφοράς για την ανάπτυξη ΤΠΕ και λογισμικού σε 4 από τις χώρες εταίρους – τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, στόχος των οποίων θα είναι η προώθηση της συνεχούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών, μέσω:

  • IO1 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τεχνολογίες Λογισμικού
  • IO2 Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα
  • IO3 Soft Skills Toolkit για καθηγητές πανεπιστημίων στις επιστήμες υπολογιστών

Ομάδες στόχοι: Φοιτητές από πανεπιστημιακές σχολές συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και σε όλη την Ευρώπη, Εκπαιδευτικοί και άλλοι ακαδημαϊκοί υπάλληλοι, υπεύθυνοι για την ενίσχυση των επαγγελματιών πληροφορικής, εργοδότες, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι, παροχείς ΕΕΚ, φορείς ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, φορείς και τοπικές / περιφερειακές / εθνικές αρχές.

Επικεφαλής εταίρος – Συντονιστής

Εταίροι