Έργο Erasmus+ 2021-2023 ENCRYPT 4.0

Τίτλος:

Joint Cyber Workforce Development Initiative to Enable The European Industry to Overcome the Shortage of Cybersecurity Professionals

Αρ. Αναφοράς:

2020-1-RO01-KA202-079983

Διαδικτυακή Παρουσία:

Κοινή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο για να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ξεπεράσει την έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Το μέλλον των επιχειρησεων είναι ψηφιακό, ωστόσο πολλά στελέχη και Διοικητικά Συμβούλια δεν είναι ενημερωμένα σχετικά με τον κίνδυνο της διαδικτυακής ασφάλειας.

Ήρθε η ώρα για τους ηγέτες ασφαλείας να αναλάβουν και να γίνουν πραγματικά σημαντικοί για την εκτελεστική διαχείριση.

Στόχος: Ο κύριος στόχος του Encrypt 4.0 είναι η ενίσχυση της ικανότητας κατασκευαστικών ΜΜΕ να διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων τους στο πλαίσιο του Industry 4.0 και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πακέτου κατάρτισης.

Αποτελέσματα

  • Encrypt 4.0 Πίνακας Ελέγχου Κινδύνων στο Διαδίκτυο (ΠΕΚΔ) – Ένα εργαλείο για την υποστήριξη των μεταποιητικών ΜΜΕ που εκτελούν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των διαδικασιών τους χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται στο Industry 4.0 και εντοπίζουν τους κινδύνους στον διαδίκτυο.

  • Encrypt 4.0 Εργαστήριο εκπαίδευσης ασφάλειας στο διαδίκτυο – Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο όπου οι ΜΜΕ θα συνεργάζονται σε διάφορα έργα και μελέτες περιπτώσεων και θα ενισχύσουν έτσι τις δεξιότητές τους στο διαδίκτυο.

  • Encrypt 4.0 Συστοιχία Δεδομένων σε διαδικτυακές επιθέσεις – Ένα εργαλείο που θα παρέχει πρόσβαση σε κριτική ανάλυση πραγματικών διαδικτυακών επιθέσεων και χάρτες πορείας σχετικά με τον τρόπο πρόληψης, αναγνώρισης, αντιμετώπισης και ανάκτησης από αυτές.

Σε ποιούς απευθύνεται:
Επικεφαλής τμημάτων μεταποιητικών ΜΜΕ, εργαζόμενους και επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο απο ΜΜΕ, καταρτιζόμενοι με τεχνικά προφίλ, εκπαιδευτές στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Το έργο θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία και Κύπρος.

  • Επικεφαλής Εταίρος: “GEORGE EMIL PALADE” – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΡΓΚΟΥ ΜΟΥΡΕΣ (RO)
  • Εταίρος – Ε1 : Avantalia Soluciones S.L. (ES) 
  • Εταίρος – Ε2 : EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (BG) 
  • Εταίρος – Ε3 : FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH (AU) 
  • Εταίρος – Ε4 : INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (PT) 
  • Εταίρος – Ε5 : PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (CY)