Έργο Erasmus+ 2017-2019 iNduce 4.0

Τίτλος:

Work-based training approach in the field of Industry 4.0 for competitive European Industry

Αρ. Αναφοράς:

2017-1-RO01-KA202-037222

Διαδικτυακή Παρουσία:

Έργο iNduce 4.0 , Εναρκτήρια συνάντηση

Εκπαίδευση με βάση την εργασία στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 για ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία - INDUCE 4.0

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος της Ε.Ε. «iNduce 4.0» πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 2017. Το έργο “iNduce 4.0” – Εκπαίδευση με βάση την εργασία στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 για ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία – INDUCE 4.0- ανήκει στον άξονα KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών για στρατηγικές συνεργασίες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Το έργο θα διεξαχθεί από κοινοπραξία 7 εταίρων από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι εταίροι διαθέτουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την επίτευξη των στόχων του έργου και μεγάλη εμπειρία από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα συμμετοχής και διαχείρισης.

Το πρόγραμμα εργασίας επικεντρώνεται στην εφαρμογή ενός προηγούμενου έργου στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και στην προώθηση των στόχων του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο προσεκτικός και λεπτομερής προγραμματισμός και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου, μαζί με την ομαλή συνεργασία και συνεργασία μεταξύ των εταίρων, μειώνουν την πιθανότητα κακής επικοινωνίας και συγκρούσεων.

Η εταιρεία μας είναι ένας από τους βασικούς εταίρους σε αυτήν την προσπάθεια που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα φιλοξενήσουμε την επόμενη διεθνική συνάντηση έργου που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018 στη Λάρνακα της Κύπρου.

Αριθμός αναφοράς έργου:  2017-1-RO01-KA202-037222

Διάρκεια Έργου: 09/2017 8/2019

Κοινοπραξία έργου:

  1. UPM – Πανεπιστήμιο Petru Maior του Tirgu-Mures – Ρουμανία
  2. CCIM – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας Mures – Ρουμανία
  3. PIAP – Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών Αυτοματισμού και Μετρήσεων Βαρσοβίας – Πολωνίας
  4. ISQ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ποιότητας Porto Salvo – Πορτογαλία
  5. EVBB – Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Φρανκφούρτη Μάιν – Γερμανία
  6. ECQ – Ευρωπαϊκό Κέντρο Ποιότητας OOD Σόφια – Βουλγαρία
  7. PCX Management Ltd, Λάρνακα – Κύπρος