Έργο Erasmus+ 2014-2020 Europeanisation

Τίτλος:

Europeanisation – Organisational Maturity Assessment Tool for the Europeanisation of Educational Institutions

Αρ. Αναφοράς:

2014-1-DE02-KA200-001539

Διαδικτυακή Παρουσία:

Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικής Ωριμότητας για τον Εξευρωπαϊσμό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Το «Έργο Europeanisation» ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 με κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου εξευρωπαϊσμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η PCX έλαβε μέρος στη δοκιμαστική φάση (ως μέρος της ομάδας στόχου του έργου) του εργαλείου με εποικοδομητικά σχόλια και προτάσεις σε διάφορους τομείς. Βρήκαμε τη συμμετοχή μας πολύ γόνιμη και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο η εταιρεία μας μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της και τον επαγγελματισμό της στους ευρωπαίους εταίρους. Συνιστούμε πραγματικά τη χρήση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης σε άλλους